QQ音乐歌手首页的歌曲按什么规则来排名?

2017年4月22日08:00:00 发表评论

QQ音乐乐库中歌手主页显示的精选歌曲,是按此逻辑排行显示的:

前三首歌展示该歌手最近三个月内的最热新歌(若新歌超过3首,则按新歌试听量排前三位的歌曲显示);其它的歌曲则显示歌手的热歌(除新歌外的按试听量排行的歌曲)。

  • 客服微信
  • 微信扫一扫加好友
  • weinxin
  • QQ客服
  • QQ扫一扫加好友
  • weinxin
csqq

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: