QQ群内群成员排序的规则

2017年4月22日08:00:00 发表评论

QQ群内成员排序规则是:

1、群主(不区分是否在线);

2、管理员(在线的管理员排前);

3、自己;

4、群内其他用户

(1)、在线用户排前,不在线的用户靠后;

(2)、若都是在线或离线时,则按群昵称名字来排,其中超级会员和QQ会员用户会在普通用户前面。

  • 客服微信
  • 微信扫一扫加好友
  • weinxin
  • QQ客服
  • QQ扫一扫加好友
  • weinxin
csqq

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: