QQ软件QQ在线状态临时会话时为什么无法发送信息?

2017年4月22日08:00:00 发表评论

1、建议您在http://im.qq.com/上重新下载最新版的QQ软件更换路径安装后再试;
2、若按照以上方式操作后还是无法发送信息,建议重新在http://wp.qq.com/上申请新代码,粘贴在网页后再进行临时会话。

  • 客服微信
  • 微信扫一扫加好友
  • weinxin
  • QQ客服
  • QQ扫一扫加好友
  • weinxin
csqq

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: