QQ在线状态申请QQ商家/QQ推广后如何取消?

2017年4月22日08:00:00 发表评论

QQ在线状态申请QQ商户或者QQ推广后暂时不支持取消,申请中和申请通过后都是不支持取消的,若您不想使用,建议可以直接在http://wp.qq.com/set.html设置中停用在线状态服务。

  • 客服微信
  • 微信扫一扫加好友
  • weinxin
  • QQ客服
  • QQ扫一扫加好友
  • weinxin
csqq

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: