QQ会员创建群数量及需要条件(1000、2000人群获得方法)

原创 财神QQ  2017-04-22 08:00  阅读 1,005 次

QQ群创建资格及个数如下:

超级会员

 

SVIP1

SVIP2

SVIP3

SVIP4

SVIP5

SVIP6

SVIP7

SVIP8

普通

500人群

额外4个

额外4个

额外4个

额外4个

额外4个

额外4个

额外4个

额外8个

1000人群

1个

2个

3个

2000人群

1个

消息记录漫游

30天

40天

50天

60天

70天

80天

90天

100天

年费

500人群

额外4个

额外4个

额外4个

额外4个

额外4个

额外4个

额外4个

额外8个

1000人群

1个

1个

1个

1个

1个

2个

3个

4个

2000人群

1个

1个

1个

1个

1个

2个

2个

3个

消息记录漫游

30天

40天

50天

60天

70天

80天

90天

100天

会员

 

VIP1

VIP2

VIP3

VIP4

VIP5

VIP6

VIP7

普通

500人群

4个

4个

4个

4个

4个

4个

4个

1000人群

1个

2个

消息记录漫游

30天

40天

50天

60天

70天

80天

90天

年费

500人群

4个

4个

4个

4个

4个

4个

4个

1000人群

1个

1个

1个

1个

1个

2个

3个

消息记录漫游

30天

40天

50天

60天

70天

80天

90天

本文地址:https://www.csqq.cn/7788.html
关注我们:请关注一下我们的微信号:扫描二维码财神QQ的公众号,微信号:qq402163
版权声明:本文为原创文章,版权归 财神QQ 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
PREVIOUS:已经是最后一篇了
NEXT:已经是最新一篇了

发表评论


表情