QQ邮箱/手机QQ邮箱个性帐号名如何修改?

2017年4月22日08:00:00 发表评论

QQ邮箱的个性帐号名,即一邮多名(一个邮箱多个名字),无论对方发邮件到哪个名字的邮箱帐号,都是这个邮箱接收的。目前邮箱个性名(非VIP个性名)可以通过注销后重新注册方式进行修改,vip个性名支持注销,请您登录邮箱网址http://mail.qq.com,在“设置”=》“帐户”=》“邮箱帐号”里操作。

QQ邮箱/手机QQ邮箱个性帐号名如何修改?

  • 客服微信
  • 微信扫一扫加好友
  • weinxin
  • QQ客服
  • QQ扫一扫加好友
  • weinxin
csqq

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: