QQ邮箱(QQmail)域名邮箱帐号如何绑定为QQ主显帐号?

2017年4月22日08:00:00 发表评论

1、登录我的QQ中心http://id.qq.com/,点击“账号”-“主显账号-设置”;

QQ邮箱(QQmail)域名邮箱帐号如何绑定为QQ主显帐号?

2、在显示的主显帐号类型中选择域名邮箱帐号,点击确定即可设置为主显帐号。

QQ邮箱(QQmail)域名邮箱帐号如何绑定为QQ主显帐号?

  • 客服微信
  • 微信扫一扫加好友
  • weinxin
  • QQ客服
  • QQ扫一扫加好友
  • weinxin
csqq

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: