QQ邮箱的Tencent QQMail plugin有什么作用?

2017年4月22日08:00:00 发表评论

Tencent QQMail plugin就是QQ邮箱的插件,具体的作用是提供写信时的截屏功能、提供发信时的发送进度显示、提供更快速稳定的大文件上传,更好地使用超大附件和文件中转站功能。

  • 客服微信
  • 微信扫一扫加好友
  • weinxin
  • QQ客服
  • QQ扫一扫加好友
  • weinxin
csqq

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: