QQ音乐和绿钻特权怎么在香港、澳门、台湾及国外无法使用,提示版权合约限制?

2017年4月22日08:00:00 发表评论

港澳台及国外地区无法访问QQ音乐主页或下载使用QQ音乐功能,是由于版权合约的限制,暂不提供以上地区的QQ音乐及绿钻特权服务,需回到中国大陆地区再使用绿钻特权。

  • 客服微信
  • 微信扫一扫加好友
  • weinxin
  • QQ客服
  • QQ扫一扫加好友
  • weinxin
csqq

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: