QQ邮箱是否支持注册@foxmail.com帐号?

2017年4月22日08:00:00 发表评论

QQ邮箱提供“一邮多名”服务,现在可以给QQ邮箱再申请一个@foxmail.com的邮箱帐号。QQ邮箱可拥有两个“名字”,比如:chen@qq.comchen@foxmail.com,可以在不同的场合下使用不同的“名字”。

目前我们已经开放@foxmail.com的注册入口,仍未注册的用户,可到QQ邮箱=》设置=》帐户=》邮箱帐号中注册,如下图:

  • 客服微信
  • 微信扫一扫加好友
  • weinxin
  • QQ客服
  • QQ扫一扫加好友
  • weinxin
csqq

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: