QQ飞车(speed)用紫钻的优惠价格买了Q币专区里的商品,紫钻到期后商品还在不在?

2017年4月22日08:00:00 发表评论

还在的。只有在紫钻专区购买的紫钻专属道具在紫钻到期后将无法使用,续费后才可继续使用。

  • 客服微信
  • 微信扫一扫加好友
  • weinxin
  • QQ客服
  • QQ扫一扫加好友
  • weinxin
csqq

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: