QQ华夏如何申请和取消角色密码?

2017年4月22日08:00:00 发表评论

亲爱的玩家:

您好,如果您的QQ有设置密保还请您登录Q游助手自行进行处理

如果您自行无法处理,还请您登录QQ安全中心aq.qq.com进行帐号申诉,并请妥善保管好您的申诉回执编号,在申诉通过后请您点击在线客服联系我们提供申诉成功回执编码,我们会尽快帮您清除。

温馨提示:申诉成功的回执编码需在7天内。

  • 客服微信
  • 微信扫一扫加好友
  • weinxin
  • QQ客服
  • QQ扫一扫加好友
  • weinxin
csqq

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: