QQ风尚的QQ音乐皮肤无法使用,提示需安装最新版本怎么解决?

2017年4月22日08:00:00 发表评论

因版本功能限制,目前QQ风尚网站提供的QQ音乐皮肤仅限可使用在QQ音乐9.2版本上。
10.0或以上版本的音乐播放器无法适用,还请通过点击QQ音乐播放器界面右上角的【衣服】图标来更换。

  • 客服微信
  • 微信扫一扫加好友
  • weinxin
  • QQ客服
  • QQ扫一扫加好友
  • weinxin
csqq

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: