QQ音乐乐库打不开怎么办?

2017年4月22日08:00:00 发表评论

软件的登录及打开,与当前的网络环境和软件是否正常运行息息相关。若出现音乐乐库打不开(如白屏)的情况,尝试以下解决方法:
检查网络环境(网速等)是否正常,若网速较慢或不稳定的情况,稍后再试;

卸载原QQ音乐软件重新下载最新版QQ音乐播放器,并换盘安装(如之前安装在C盘,重新下载可安装到D盘等)。

点击这里下载最新的QQ音乐软件

  • 客服微信
  • 微信扫一扫加好友
  • weinxin
  • QQ客服
  • QQ扫一扫加好友
  • weinxin
csqq

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: